Cửa Hàng Đồ Uống Phong Cách One Piece

Cửa Hàng Đồ Uống Phong Cách One Piece 1

Cửa hàng đồ uống nằm ngay góc hồ, nơi hàng ngày các tín đồ của one piece sau những giờ học căng thẳng có thể ghé qua quán trên tay những tập truyện gắn liền với tuổi thơ.

Location: Sai Dong
Release Date: April 24, 2017
Photographer: Nang Trong Mo