Trang trí phòng em bé – phòng ngủ

Trang trí phòng em bé - phòng ngủ 1

Hoạ sĩ:  Hà Thế Lập, Nắng Trong Mơ
Địa điểm: Toà gemek 2 – Thiên Đường Bảo Sơn
Hoàn thiện: 03/02/2018
Ảnh: Nắng