Vẽ logo – Văn Phòng DB Kim-Junki Cultarual Foundation

Vẽ logo - Văn Phòng DB Kim-Junki Cultarual Foundation 1

Hoạ sĩ: Lãng Tử Lang Thang, Nắng
Địa điểm: Học Viện Tài Chính
Hoàn thiện: 05/12/2017
Ảnh: Nắng