Vẽ tranh tường trung tâm tiếng anh Ivy

Vẽ tranh tường trung tâm tiếng anh Ivy 1

Hoạ sĩ: Hà Thế Lập, Lãng Tử Lang Thang, Nhật Anh…
Địa điểm: Trung tâm tiếnh anh Ivy
Hoàn thiện: 2018
Ảnh: CIDI