Vẽ tranh tường căn hộ gia đình – Hoàng Đạo Thuý

Vẽ tranh tường căn hộ gia đình - Hoàng Đạo Thuý 1

Hoạ sĩ: Hà Thế Lập, Lãng Tử Lang Thang
Địa điểm: Khu Đô Thị Hoàng Đạo Thuý
Hoàn thiện: 2018
Ảnh: Cidi Art