Vẽ tranh tường trung tâm Pace kickboxing & Fitness

Vẽ tranh tường trung tâm Pace kickboxing & Fitness 1

Hoạ sĩ: Hà Thế Lập, Lãng Tử Lang Thang
Địa điểm: Tây Hồ Hà Nội
Hoàn thiện: 2018
Ảnh: Hà Thế Lập