Vẽ tranh tường công ty YIDA Việt Nam

Vẽ tranh tường công ty YIDA Việt Nam 1

Hoạ sĩ: Hà Thế Lập, Lãng Tử Lang Thang, Nhật Anh
Địa điểm: Công ty YIDA Việt Nam – Phú Thọ
Hoàn thiện: 2018
Ảnh: Hà Thế Lập