Vẽ tranh tường công ty YIDA Việt Nam

Sự kiện Womenwill – dự án sáng tạo của Google

Grab Việt Nam – Việt Nam sau tay lái

Phòng đọc sách cho bé với ý tưởng độc đáo – Đại dương kiến thức <3