Sự kiện Womenwill – dự án sáng tạo của Google

Sự kiện Womenwill - dự án sáng tạo của Google 1

Minh hoạ: Nguyên Thảo
Hoạ sĩ: Lập, Nắng, Thanh Loan, Cẩm Tú
Địa điểm: Khách sạn Sheraton – K5 Nghi Tàm
Hoàn thiện: 17/01/2018
Ảnh: cidi

Womenwill là một dự án sáng tạo của Google nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho phụ nữ ở khắp mọi nơi có thể phát triển bản thân và thành công trong cuộc sống, nâng cao ý thức bình đẳng giới, giúp đỡ phụ nữ tận dụng tối đa những công nghệ hiện đại để xây dựng các kỹ năng, truyền cảm hứng và kết nối với nhau thông qua các khoá đào tạo, sự kiện và hội thảo.

Link sự kiện: https://events.withgoogle.com/womenwillvietnam