Phương Nail – Beauty spa

Phương Nail - Beauty spa 1

Hoạ sĩ:  Lãng Tử Lang Thang
Địa điểm: 18 Ngõ Giếng Đông Các
Hoàn thiện: 06/04/2018
Ảnh: Cidi