TRANG TRÍ PHÒNG EM BÉ – HD Mon Hàm Nghi

TRANG TRÍ PHÒNG EM BÉ – HD Mon Hàm Nghi 1

Hoạ sĩ:  Lãng Tử Lang Thang, Nắng Trong Mơ
Địa điểm: HD Mon Hàm Nghi
Hoàn thiện: 19/03/2018
Ảnh: Nắng