Vẽ tranh tường phòng em bé Golden Season

Vẽ tranh tường phòng em bé Golden Season 1

Hoạ sĩ: Lãng Tử Lang Thang, Nguyễn Thế Tuấn
Địa điểm: Golden – Season
Hoàn thiện: 02/06/2019
Ảnh: CIDI