Vẽ Tranh Tường Phòng Em Bé – Chung Cư Thăng Long Number One

Vẽ Tranh Tường Phòng Em Bé - Chung Cư Thăng Long Number One 1

Hoạ sĩ:  Hoàng Tiến Đạt và đội nhóm
Địa điểm:  Chung Cư Thăng Long Number One
Hoàn thiện: 22/05/2021
Ảnh: CiDi Art