Vẽ tranh trang trí đường đua F1 – Sự kiện Mercedes-Benz tại đường đua F1 Hà Nội

Vẽ tranh trang trí đường đua F1 - Sự kiện Mercedes-Benz tại đường đua F1 Hà Nội 1

Hoạ sĩ: Nguyễn Khánh, Nắng Trong Mơ
Địa điểm: Đường đua F1 Hà Nội
Ngày hoàn thiện:
Ảnh: Internet & CiDiArt

MBDF 2022: Lễ hội trải nghiệm xe Mercedes-Benz tại đường đua F1 Hà Nội