Lẩu Nướng Khang

Vẽ tranh tường nhà hàng quán lẩu - cidiart - lẩu khang

Hoạ sĩ:  Nguyễn Thế Tuấn
Địa điểm:  Trần Huy Liệu
Hoàn thiện: 07/04/2021
Ảnh: Cidi