Vẽ tranh tường quán cafe LẠ

Vẽ tranh tường quán cafe LẠ 1

Hoạ sĩ: Lãng Tử Lang Thang, Nguyễn Thế Tuấn
Địa điểm: Quán cafe – Lạ
Hoàn thiện: 21/05/2019
Ảnh: CIDI