Vẽ tranh tường quán lẩu – Dao Hua – Taiwanese Hotpot Paradise Hà Nội

Vẽ tranh tường quán lẩu - Dao Hua - Taiwanese Hotpot Paradise Hà Nội 1

Hoạ sĩ: Nguyễn Thế Tuấn
Địa điểm: Dao Hua – Taiwanese Hotpot Paradise Hà Nội
Hoàn thiện:
Ảnh: CIDIART