Vẽ tranh tường của hàng bánh mỳ dân bay

Vẽ tranh tường của hàng bánh mỳ dân bay 1

Hoạ sĩ: Lãng Tử Lang Thang, Nguyễn Thế Tuấn
Địa điểm: Tiệm bánh mì dân bay
Hoàn thiện:
Ảnh: CIDIART