Vẽ tranh tường phòng em bé – A4 An Bình City

Vẽ tranh tường phòng em bé - A4 An Bình City 1

Hoạ sĩ: Lãng Tử Lang Thang, Nguyễn Thế Tuấn
Địa điểm: A4 An Bình City
Hoàn thiện: 31/05/2019
Ảnh: CIDI