Trang Trí Phòng Em Bé – Hello Kitty Nhẹ Nhàng

Trang Trí Phòng Em Bé - Hello Kitty Nhẹ Nhàng 1

Hoạ sĩ:  Hà Thế Lập, Nắng Trong Mơ
Địa điểm: Toà gemek 2 – Thiên Đường Bảo Sơn
Hoàn thiện: 09/08/2017
Ảnh: Nắng