Vẽ tranh tường salon tóc Express Xã Đàn

Vẽ tranh tường salon tóc Express Xã Đàn 1

Hoạ sĩ: Đạt Tiến Hoàng, Hà Thế Lập, Quế Đình
Địa điểm:  Số 34, ngõ 198 Xã Đàn
Hoàn thiện: 08/11/2018
Ảnh: Đạt Tiến Hoàng