Vẽ Tranh Tường Quán Cafe Analog

Vẽ Tranh Tường Quán Cafe Analog 1

Hoạ sĩ: Cẩm Tú, Hà Nhi
Địa điểm: 11A Nguyễn Hữu Huân
Hoàn thiện: 19/08/2018
Ảnh: CiDi