Trang trí lớp phục hồi thị giác cho bé – 134 Bà Triệu

Trang trí lớp phục hồi thị giác cho bé - 134 Bà Triệu 1

Do đặc thù lớp học, chúng tôi bắt đầu tiến hành vẽ lúc 7:00 PM và sản phẩm hoàn thiện lúc gần 3:00 AM.
Sáng hôm sau chắc chắn đây sẽ là bất ngờ lớn cho các con khi tới lớp. >>>Đừng quên bấm HD<<< Trang trí lớp phục hồi thị giác cho bé - 134 Bà Triệu 2

Trang trí phòng học phục hồi chức năng tại Kính Thuốc Thu Hà
Link youtube: https://youtu.be/GzgixwuXz1U

Music:
We Got The Love (2017)
THE MOOSE

Location: 134 Bà Triệu
Release Date: September 16, 2017
Photographer: cidi