10+ Coffee & Fruits

Vẽ tranh tường quán cafe

Artist: Lãng Tử Lang Thang, Lập, Nắng, Loan
Địa điểm: 10+ Coffee & Fruits – Royal city
Release Date: October 24, 2017
Photographer: Nắng