Mun Space Coffee

Mun Space Coffee 1

Hoạ sĩ:  Lãng Tử Lang Thang, Nắng Trong Mơ
Địa điểm: Mun Space Coffee – Đường Thanh Niên, phố Bình Minh, TT Đồi Ngô, Bắc Giang
Hoàn thiện: 08/02/2018
Ảnh: Nắng