Miss Saigon to return to West End in 2014

Miss Saigon to return to West End in 2014 1

Hoạ sĩ: Hà Thế Lập, Nắng, Cẩm Tú, Lãng Tử Lang Thang
Địa điểm: Trung yên
Hoàn thiện: 31/12/2017
Ảnh: Nắng